DICTU App Store
Diny
Geeft inzicht in de status van actuele ICT-verstoringen bij Ministerie van Economische Zaken.
Dossier Hendriksen
EFLASH
Met eFlash kunnen gebruikers van onder andere Berichtenbox voor bedrijven en TVS geïnformeerd worden over verstoringen, onderbrekingen en onderhoud. Wij streven naar transparante informatievoorziening want een gewaarschuwde en geïnformeerde gebruiker telt voor twee.
NIA
Informatie over applicaties van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA)
Pandinfo Rijksoverheid
Plein2 Meldingen
RijksZaak/RijksDoc
Geeft inzicht in actuele ICT-storingen, toekomstige onderhoudsmomenten & releases van RijksZaak & RijksDoc applicaties.
RITS
De Rechtspraak IT-storingen app is bedoeld voor medewerkers van de Rechtspraak. Met deze app worden zij op de hoogte gehouden van ICT-gebeurtenissen.
Swen
Swen is dé nieuwsvoorziening voor collega’s die werken bij de ministeries van Economische Zaken en Klimaat (EZK), van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) of een van de dienstonderdelen (zoals RVO en NVWA).